Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 08.11.18

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 08.11.18

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 23.05.18

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 23.05.18

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 13.04.18р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 13.04.18р.