Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 28.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 28.04.2016

Особлива інформація 25.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 25.03.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Вишнівський ливарно-ковальський завод» (код за ЄДРПОУ 20591306). Місцезнаходження – 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1. Телефон (факс) – (04598) 7-22-62. Електронна поштова адреса – vlkz@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — vlkz.com.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Згідно з рішенням наглядової ради від 30.04.15р. повноваження директора Баєва Сергія Олександровича подовжено до 30.04.16р. в зв’язку з закінченням терміну повноважень, володіє часткою в статутному капіталі — 10,52155 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Баєв С.О. 30.04.15р.