Особлива інформація 25.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 25.03.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Вишнівський ливарно-ковальський завод» (код за ЄДРПОУ 20591306). Місцезнаходження – 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1. Телефон (факс) – (04598) 7-22-62. Електронна поштова адреса – vlkz@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — vlkz.com.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Згідно з рішенням наглядової ради від 30.04.15р. повноваження директора Баєва Сергія Олександровича подовжено до 30.04.16р. в зв’язку з закінченням терміну повноважень, володіє часткою в статутному капіталі — 10,52155 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Баєв С.О. 30.04.15р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 03.04.15

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості
Приватне акціонерне товариство «Вишнівський ливарно-ковальський завод» (код за ЄДРПОУ 20591306). Місцезнаходження – 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1. Телефон (факс) – (04598) 7-22-62. Електронна поштова адреса – vlkz@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — www.vlkz.com.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2.Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 03.04.15р., в зв’язку з закінченням терміну повноважень, відбулися наступні зміни в складі посадових осіб:
2.1. Припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували на посаді 3 роки:
— Державної акціонерної холдингової компанії «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі – 51,00005%; – Грищенко Марини Анатоліївни, часткою в статутному капіталі не володіє; — Полуектова Генадія Олексійовича, часткою в статутному капіталі не володіє;
2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: — Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» (код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі – 51,00005%; — Грищенко Марина Анатоліївна, часткою в статутному капіталі не володіє, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – віце-президент ДАХК «Артем»; — Кострицький Володимир Віталійович, часткою в статутному капіталі не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – прокуратура Херсонської обл., заступник прокурора області, прокурор області; Генеральна прокуратура України, начальник відділу, заступник начальника управління.
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних даних.