Річна фінансова звітність ПрАТ ВЛКЗ за 2021 рік.

Баланс

Звіт про фінансові результати (в тисячах).

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).

Звіт про власний капітал.

Примітки до річної звітності.

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Залишити коментар