Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Вишнівський ливарно-ковальський завод» (код за ЄДРПОУ 20591306). Місцезнаходження – 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1. Телефон (факс) – (04598) 7-22-62. Електронна поштова адреса – vlkz@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — vlkz.com.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Згідно з рішенням наглядової ради від 30.04.15р. повноваження директора Баєва Сергія Олександровича подовжено до 30.04.16р. в зв’язку з закінченням терміну повноважень, володіє часткою в статутному капіталі — 10,52155 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Баєв С.О.                                                                                                           30.04.15р.

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.

Залишити коментар