Річна інформація ВЛКЗ за 2022р.

Річна інформація ВЛКЗ за 2022р.

Річна інформація ВЛКЗ за 2022р. (Засвідчено ЕЦП)

Річна інформація ВЛКЗ за 2022р. в машиночитальному форматі.

Річна інформація ВЛКЗ за 2022р. в машиночитальному форматі. (Засвідчено ЕЦП)

Річна фінансова звітність ПрАТ ВЛКЗ за 2022 рік.

Баланс

Баланс (засвідчено ЕЦП)

Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Звіт про фінансові результати (в тисячах/засвідчено ЕЦП)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом/засвідчено ЕЦП)

Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал (засвідчено ЕЦП)

Примітки до річної звітності

Примітки до річної звітності (засвідчено ЕЦП)

Річна інформація ВЛКЗ за 2021р.

Річна інформація ВЛКЗ за 2021р.

Річна інформація ВЛКЗ за 2021р. (Засвідчено ЕЦП)

Річна інформація ВЛКЗ за 2021р. в машиночитальному форматі. 

Річна інформація ВЛКЗ за 2021р. в машиночитальному форматі. (Засвідчено ЕЦП)